Grupas

Eksistenciālās pieredzes grupa

Dzīve, kuru izvēlos.

Eksistenciālās pieredzes grupa, kura notiek vienu reizi mēnesī Dundagas pilī no 10.20 sestdienas rītos, līdz svētdienas  plkst. 15.00. Kopējais stundu skaits: 15 akadēmiskās stundas.
Grupu vada: Gunta Deģe.

Eksistenciālās pieredzes grupa orientēta dzīvei “šeit un tagad”, tieši uz to, kādas jūtas rodas starp grupas dalībniekiem grupas dzīvei atvēlētajā laikā. Jo godīgāki, atklātāki, patiesāki grupas dalībnieki spēj būt viens pret otru, jo produktīvāks būs dzīves rezultāts.
Katra dalībnieka aktīva iesaistīšanās grupas dzīvē dod iespēju piedzīvot, ka jautājums par ikviena cilvēka dzīves jēgu, atrod patiesu piepildījumu tikai tad, ja cilvēks pieņem lēmumu, dzīvot savu dzīvi autentiski.

Eksistenciālās pieredzes grupa, kuru piedāvāju, pēc savas pamatidejas ir maksimāli pietuvināta  reālajai dzīvei, grupa visas savas pastāvēšanas laikā ir daļēji atvērta, un grupas dzīve nav  ierobežota laikā.
Ierobežots ir katra dalībnieka dzīves laiks grupā, kuru katrs grupas dalībnieks sev  izvēlas pats.

Eksistenciālās pieredzes grupas noteikumi:
1.  konfidencialitāte – visi grupas dalībnieki garantē, ka informācija par to, kas un kā notika grupā paliek kā informācija tikai starp grupas dalībniekiem, ziņas par grupas dzīvi ārpus grupas izpaust aizliegts;
2. grupas dalībniekiem aizliegts savā starpā ārpus grupas laika apspriest grupas dzīvi;
3.  grupas dalībniekiem jāapmeklē viss grupai paredzētais laiks, maksa par kavētu nodarbību – dubultcena; apmaksa par kavējumu veicama līdz nākamās nodarbības sākumam.
5. brīvība un atbildība – katrs ir brīvs aiziet no grupas, bet tanī pašā laikā atbildīgs paskaidrot savu rīcību;
7. grupa pārstāj eksistēt, ja grupas dalībnieku skaits samazinās līdz sešiem cilvēkiem vairāk nekā trīs nodarbības.
8. grupā aizliegta fiziska vardarbība.
9. grupas dalībnieks izvēlas dzīves laiku grupā, kad tas beidzas, tad atgriešanās grupas dzīvē nav iespējama.

Maksa par katru apmeklējumu tiek noteikta katram dalībniekam individuāli, vienojoties ar grupas vadītāju, sākot no  170,- EUR par vienu tikšanās reizi.

Iepriekšēja pieteikšanāspa tālruni 29232996 vaie-pastu dege@cii.lv